Aktualni broj

Poštovani, zbog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. telefoni Hrvatskog saveza građevinskih inženjera privremeno su nedostupni, molimo da sve upite pošaljete na mail: gradjevinar@hsgi.org. Zahvaljujemo na razumijevanju!

JCE 72 2020 12 Naslovnica WEB

Znanstveni i stručni članci

Pregledni rad
Mario Uroš, Marta Šavor Novak, Josip Atalić, Zvonko Sigmund, Maja Baniček, Marija Demšić, Sanja Hak
Izvorni znanstveni rad
I. A. Sharaky, H. K. Shehab Eldin, Mohamed M. Shehata, Heba Mohamed
Znanstveni rad
Tamara Džambas, Vesna Dragčević, Josip Lakušić
Znanstveni rad
Karmen Kostanić Jurić, Ivana Carević, Marijana Serdar, Nina Štirmer
Znanstveni rad
Predrag Blagojević, Nikola Blagojević, Danijel Kukaras, Darko Živković, Aleksandar Šutanovac


Stručno-informativni prilozi

GRADILIŠTE
ODRŽIVI RAZVOJ
Zaštita okoliša
Digitalizacija u graditeljstvu
AKTUALNO
Energetska učinkovitost
SPONZORIRANI PRILOG
In memoriam
In memoriam
Društvene vijesti
KRATKE VIJESTI