Archive

Published: Građevinar 75 (2023) 3
Paper type: Scientific research paper
Download article (Croatian): PDF
Download article (English): PDF

BIM Adoption for effective interface management in Indian construction industries

Sindhu Vaardini Umaapathy, Shanmugapriya Sundarrajan

Abstract

Doprinos građevinarstva razvoju gospodarstva je neizbježan. Informacijsko modeliranje gradnje ili BIM novi je informacijski alat koji podržava upravljanje sučeljem u građevinskim projektima na temelju intelektualne digitalne ilustracije koja pruža maksimalan broj prednosti tijekom trajanja projekata. Države poput Indije nedavno su usvojile BIM alat, ali građevinske tvrtke nisu započele s njegovom primjenom. Stoga su sveobuhvatne i sustavne analize nužne za određivanje čimbenika koji utječu na primjenu BIM-a. U ovom se radu primjenjuje predloženi model koristeći sedam čimbenika značajnosti, točnije, organizacijsku podršku (OS), kvalitetu informacija (IQ), kvalitetu sustava (SQ), kvalitetu usluge (SRQ), korištenje (U), zadovoljstvo korisnika (US) i neto korist (NB), kako bi se analizirao utjecaj tih čimbenika na usvajanje BIM-a. Na temelju razvijenog modela uspješnosti provedena je eksperimentalna analiza te je procijenjena prikladnost modela. Rezultati tog modela pokazuju da kvaliteta sustava ima glavnu ulogu u primjeni BIM-a. Nadalje, provedeno je testiranje hipoteze kako bi se analizirao raspon utjecaja svakog nezavisnog čimbenika u odnosu na zavisne čimbenike.

Keywords
Building Information Modelling (BIM), interface management, information system success model, user satisfaction (US), net benefits (NB)

HOW TO CITE THIS ARTICLE:

Umaapathy, S. V., Sundarrajan, S.: BIM Adoption for effective interface management in Indian construction industries, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 3, pp. 211-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3559.2022

OR:

Umaapathy, S. V., Sundarrajan, S. (2023). BIM Adoption for effective interface management in Indian construction industries, GRAĐEVINAR, 75 (3), 211-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3559.2022

LICENCE:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors:
K01414 233x300
Sindhu Vaardini Umaapathy
Kumaraguru College of Technology, India
3559 A2 WEB
Shanmugapriya Sundarrajan
Coimbatore Institute of Technology, India