Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 254

Primjena rojeva čestica za optimizaciju vremena i troškova projekta

Nataša Praščević, Živojin Praščević

Sažetak

U ovome radu se razmatra optimizacija vremena izvođenja građevinskog projekta u odnosu na troškove izvršenja njegovih aktivnosti i ukupne troškove izvođenja projekta. Uzimaju se u obzir direktni i indirektni troškovi, duljine trajanja svih aktivnosti i duljina izvođenja projekta, te veze između aktivnosti. Za rješavanje ovog nelinearnog problema primijenjena je metoda optimizacije pomoću čestica rojeva, koju su autori prilagodili za optimizaciju troškova i vremena i razvili odgovarajući računalni program u programskom sustavu MATLAB.

Ključne riječi
optimizacija vremena i troškova projekta, optimizacija pomoću rojeva čestica , projektni menadžment, metode planiranja projekata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Praščević, N., Praščević, Ž.: Primjena rojeva čestica za optimizaciju vremena i troškova projekta, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 12, pp. 1097-1107, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1048.2014

ILI:

Praščević, N., Praščević, Ž. (2014). Primjena rojeva čestica za optimizaciju vremena i troškova projekta, GRAĐEVINAR, 66 (12), 1097-1107, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1048.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nataša Praščević WEB
Nataša Praščević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
ivojin Praščević WEB
Živojin Praščević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet