Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 13

Učinak prostorne promjenjivosti potresne pobude na seizmički odziv mostova

Marta Šavor Novak, Damir Lazarević, Josip Atalić

Sažetak

U radu je prikazan pristup seizmičkoj analizi mostova pri prostorno promjenjivoj potresnoj pobudi. Objašnjen je fenomen prostorne promjenjivosti potresa, utjecaj na odziv mostova i razlike u odnosu na istodobnu pobudu oslonaca. Detaljno je opisan model takve pobude, s osvrtom na postupke tvorbe prostorno promjenjivih zapisa. Prikazane su i numeričke metode proračuna, učinkovite za rješenje ovoga problema. Opisana metodologija je primijenjena na seizmičku analizu lučnog mosta. Rezultati analize su pokazali nepovoljan učinak prostorne promjenjivosti pobude na odziv većine razmatranih veličina mosta.

Ključne riječi
prostorna promjenjivost potresne pobude, seizmički proračun, numerička analiza, lučni mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor Novak, M., Lazarević, D., Atalić, J.: Učinak prostorne promjenjivosti potresne pobude na seizmički odziv mostova, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 10, pp. 943-957, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1303.2015

ILI:

Šavor Novak, M., Lazarević, D., Atalić, J. (2015). Učinak prostorne promjenjivosti potresne pobude na seizmički odziv mostova, GRAĐEVINAR, 67 (10), 943-957, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1303.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu
Damir WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet