Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 24

Analiza mogućnosti primjene produkta pirolize kao zamjene za bitumen u asfaltnim mješavinama

Lidija Avsenik, Marjan Tušar

Sažetak

Nove vrste veziva se proizvode kako bi se smanjila upotreba sirove nafte. Ispitivanje je provedeno s ciljem analize proizvoda pirolitičkog spaljivanja i njegove mješavine s bitumenom, kao moguće zamjene za bitumen. Kao kontrolni bitumen korišten je cestograđevni bitumen 70/100. Uobičajenim ispitivanjima utvrđena su mehanička svojstva kontrolnog bitumena, proizvoda pirolize i njihovih mješavina. Rezultati ispitivanja pokazuju da se proizvod pirolize može primjenjivati kao zamjena za bitumen ili, u prikladnom omjeru, kao dodatak bitumenu.

Ključne riječi
bitumen, piroliza, otpadne gume, plastični otpad

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Avsenik, L., Tušar, M.: Analiza mogućnosti primjene produkta pirolize kao zamjene za bitumen u asfaltnim mješavinama, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 3, pp. 191-198, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1305.2015

ILI:

Avsenik, L., Tušar, M. (2016). Analiza mogućnosti primjene produkta pirolize kao zamjene za bitumen u asfaltnim mješavinama, GRAĐEVINAR, 68 (3), 191-198, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1305.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lidija Avsenik WEB
Lidija Avsenik
Kemijski institut Ljubljana
marjan tusar WEB
Marjan Tušar
Kemijski institut Ljubljana