Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 2

Numerički model za analizu prednapetih provješenih mostova

Jure Radnić, Domagoj Matešan, Domagoj Buklijaš-Kobojević

Sažetak

U radu je prikazan razvijeni numerički model za analizu prednapetih provješenih mostova opterećenih kratkotrajnim statičkim, dinamičkim i dugotrajnim opterećenjenjima i djelovanjima. Model simulira najvažnije nelinearne efekte ponašanja takvih konstrukcija, uključujući nelinearno ponašanje gradiva, promjene geometrije konstrukcije, nastajanje konstrukcije u fazama, prednapinjanje i sl. Prikazana su osnovna rješenja provješenog mosta preko rijeke Cetine kod Zadvarja, te neki rezultati njegovog proračuna s pomoću razvijenog numeričkog modela. Razvijeni model može biti od velike koristi pri proračunu takvih mostova, pri čemu je potrebna njegova daljnja provjera.

Ključne riječi
provješeni most, numerički model, statička analiza, dinamička analiza, analiza za dugotrajno opterećenje i djelovanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D., Buklijaš-Kobojević, D.: Numerički model za analizu prednapetih provješenih mostova, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 10, pp. 959-973, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1383.2015

ILI:

Radnić, J., Matešan, D., Buklijaš-Kobojević, D. (2015). Numerički model za analizu prednapetih provješenih mostova, GRAĐEVINAR, 67 (10), 959-973, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1383.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
BulijasK WEB
Domagoj Buklijaš-Kobojević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije