Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Kontrolirano seizmičko ponašanje čeličnih okvira sa zidanom ispunom

Ivan Radić, Damir Markulak, Vladimir Sigmund

Sažetak

Bilo da se radi o pregradnim ili nosivim zidovima, zidana ispuna značajno utječe na ponašanje primarne konstrukcije. U ovom se radu najprije razmatraju dvije različite vrste zidnih blokova (tzv. jaki i slabi) često korištenih u Hrvatskoj kao ispune čeličnih okvira. Na osnovu eksperimentalnih rezultata dobivenih ispitivanjem ponašanja tih dviju vrsta blokova predložena je treća vrsta ispune koja predstavlja specifičnu kombinaciju prethodnih dviju, kao mogućnost ostvarivanja kontroliranog ponašanja čeličnih okvira sa zidanom ispunom.

Ključne riječi
zidana ispuna, čelični okviri, interakcija okvira i ispune, kontrolirano seizmičko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, I., Markulak, D., Sigmund, V.: Kontrolirano seizmičko ponašanje čeličnih okvira sa zidanom ispunom, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 11, pp. 883-893, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1673.2016

ILI:

Radić, I., Markulak, D., Sigmund, V. (2016). Kontrolirano seizmičko ponašanje čeličnih okvira sa zidanom ispunom, GRAĐEVINAR, 68 (11), 883-893, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1673.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ivan radic
Ivan Radić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Markulak Damir WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet