Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Spregnuti stupovi s poprečnim presjekom od šuplje cijevi ispunjene betonom i s umetnutom čeličnom jezgrom

Darko Dujmović, Boris Androić, Dimitrios Tonis, Ivan Lukačević

Sažetak

U radu je prikazan pregled suvremenih istraživanja spregnutih stupova izvedenih s cijevima ispunjenim betonom i s umetnutim čeličnim jezgrama, a poznatih su kao Geilinger stupovi. Prikazane su prednosti i područje primjene tih inovativnih tipova spregnutih stupova. Objašnjen je proračun ovakvih stupova prema općoj metodi danoj u EN 1994-1-1 koja se primjenjuje s poznatim geometrijskim i strukturnim nesavršenostima. Također je razmatrana pojednostavnjena metoda proračuna prikladna za inženjersku praksu. Obrazloženi su aspekti proračuna požarne otpornosti.

Ključne riječi
spregnuti stupovi, umetnuta čelična jezgra, otpornost, požar, uvođenje opterećenja, proboj ploče

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dujmović, D., Androić, B., Tonis, D., Lukačević, I.: Spregnuti stupovi s poprečnim presjekom od šuplje cijevi ispunjene betonom i s umetnutom čeličnom jezgrom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 4, pp. 295-306, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1685.2016

ILI:

Dujmović, D., Androić, B., Tonis, D., Lukačević, I. (2017). Spregnuti stupovi s poprečnim presjekom od šuplje cijevi ispunjene betonom i s umetnutom čeličnom jezgrom, GRAĐEVINAR, 69 (4), 295-306, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1685.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Dimitrios Tonis WEB
Dimitrios Tonis
Spannverbund Bausysteme GmbH, Švicarska
7876e8616ee248f99a9fdb2f6f22a4bd1399998900
Ivan Lukačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet