Arhiva

UDK: 666.97.033.1.0011
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 2243

Projektiranje sastava samozbijajućeg betona

Nina Štirmer, Ivana Banjad Pečur

Sažetak

U radu su pregledno prikazani postupci ispitivanja, mogućnosti primjene i reološke osnove ponašanja svježeg samozbijajućeg betona. Prikazane su preporučene metode ispitivanja i zahtjevi za samozbijajući beton u svježem stanju. Uz navedeno također su prikazani rezultati provedenih vlastitih laboratorijskih ispitivanja svojstava samozbijajućeg betona. Dane su preporuke za projektiranje sastava kako bi se postigla zahtijevana svojstva samozbijajućeg betona za određenu namjenu

Ključne riječi
postupci ispitivanja, primjena, ponašanje, reološke osnove samozbijajući beton, samozbijajući beton, reološke osnove , projektiranje sastava

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štirmer, N., Pečur, I. B.: Projektiranje sastava samozbijajućeg betona, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 4

ILI:

Štirmer, N., Pečur, I. B. (2009). Projektiranje sastava samozbijajućeg betona, GRAĐEVINAR, 61 (4)
Autori:
STIRMEr WEB
Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale