Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Utjecaj načina financiranja na troškovno-vremenske aspekte javnih i društvenih građevina

Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Ksenija Čulo

Sažetak

U radu je prikazana usporedba tradicionalnog (proračunskog) modela nabave javnih i društvenih građevina s modelom javno-privatnog partnerstva (neproračunski model). Istraživanjem kojim je obuhvaćeno devet izgrađenih građevina s područja Republike Hrvatske, usporedno su analizirane javne i društvene građevine isporučene tradicionalno i po modelu JPP-a. Rezultati pokazuju veću efikasnost JPP modela u izgradnji javnih i društvenih građevina unutar planiranog proračuna i roka građenja.

Ključne riječi
tradicionalni model nabave, JPP, javne i društvene građevine, troškovi, rok građenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tijanić, K., Car-Pušić, D., Čulo, K.: Utjecaj načina financiranja na troškovno-vremenske aspekte javnih i društvenih građevina, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 1, pp. 21-32, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2205.2017

ILI:

Tijanić, K., Car-Pušić, D., Čulo, K. (2019). Utjecaj načina financiranja na troškovno-vremenske aspekte javnih i društvenih građevina, GRAĐEVINAR, 71 (1), 21-32, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2205.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ksenija Tijanic3
Ksenija Tijanić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Diana Car Pusic WEB
Diana Car-Pušić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ksenija Culo WEB
Ksenija Čulo
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek