Arhiva

UDK: 69.008.004.14
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ocjena napretka graditeljskog projekta

Mirko Orešković, Anita Cerić

Sažetak

Opisuje se sustav mjera na osnovi kojih se mogu donijeti zaključci o uspješnosti upravljanja graditeljskim projektima. Definira se pojam mjere uspješnosti upravljanja rizikom, njezini indikatori i prikazuje način utvrđivanja relativne mjere te uspješnosti. Prikazuje se postupak utvrđivanja stanja projekta i donošenja odluka o tome. Opisuje se i procedura ocjene napretka projekta, što je potkrijepljeno i primjerom. Posebno je obrazložen način donošenja odluke o razvoju projekta.

Ključne riječi
upravljanje projektom, rizik, upravljanje rizikom, mjera uspješnosti upravljanja rizikom, odluka o razvoju projekta, graditeljski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Orešković, M., Cerić, A.: Ocjena napretka graditeljskog projekta, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 11

ILI:

Orešković, M., Cerić, A. (2004). Ocjena napretka graditeljskog projekta, GRAĐEVINAR, 56 (11)
Autori:
Oreskovic WEB
Mirko Orešković
Grupa Investinženjering
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet