Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Prijedlog vremenskog usklađenja semafora na gradskim višetračnim semaforiziranim kružnim raskrižjima

Yetis Sazi Murat, Ziya Cakici, Zong Tian

Sažetak

U radu se ocjenjuje odnos između količine vozila koja skreću lijevo i prostora za čekanje na semaforiziranim kružnim raskrižjima, te se predlaže postupak za izračun vremenskog ciklusa promjene svjetala na semaforima. Definiraju se i parametri vezani za razne korake razvoja novog izraza/modela. Korištena su četiri različita scenarija promjene svjetala. Rezultati pokazuju da se predloženi izraz može koristiti za projektiranje semaforiziranih kružnih raskrižja.

Ključne riječi
promet, raskrižje, semaforizirana kružna raskrižja, simulacija, VISSIM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Murat, Y. S., Cakici, Z., Tian, Z.: Prijedlog vremenskog usklađenja semafora na gradskim višetračnim semaforiziranim kružnim raskrižjima, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 2, pp. 113-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2323.2018

ILI:

Murat, Y. S., Cakici, Z., Tian, Z. (2019). Prijedlog vremenskog usklađenja semafora na gradskim višetračnim semaforiziranim kružnim raskrižjima, GRAĐEVINAR, 71 (2), 113-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2323.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
yetis sazi murat
Yetis Sazi Murat
Sveučilište Pamukkale, Turska
Građevinski fakultet
ziya cakici
Ziya Cakici
Sveučilište Bayburt, Turska
Građevinski fakultet
zong tian
Zong Tian
Sveučilište u Nevadi
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo i ekologiju