Arhiva

UDK: 699.86:551.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Meteorološki parametri u projektiranju toplinske zaštite zgrada

Ksenija Zaninović, Marjana Gajić-Čapka, Zvonko Žibrat, Vladimir Šimetin

Sažetak

Analizirani su relevantni meteorološki parametri za 15 lokacija u Hrvatskoj za razdoblje 1961-1990. To su: srednje mjesečne, sezonske i godišnje temperature zraka, najniža i najviša srednja dnevna temperatura zraka s podacima o prekoračenju u danima, standardna vanjska temperatura zraka, globalno zračenje, difuzno zračenje, maksimalne dnevne količine oborina, srednje mjesečne, sezonske i godišnje količine oborina te vrijednosti relativne vlažnosti zraka i tlaka vodene pare.

Ključne riječi
meteorološki parametri, oborina, zračenje, klima, zgrada, toplinska zaštita

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Žibrat, Z., Šimetin, V.: Meteorološki parametri u projektiranju toplinske zaštite zgrada, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 10

ILI:

Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Žibrat, Z., Šimetin, V. (2001). Meteorološki parametri u projektiranju toplinske zaštite zgrada, GRAĐEVINAR, 53 (10)
Autori:

Ksenija Zaninović
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Marjana Gajić-Čapka
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Zvonko Žibrat
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Vladimir Šimetin
Institut IGH d.d.