Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Pepeo drvne biomase kao sirovina u betonskoj industriji

Bojan Milovanović, Nina Štirmer, Ivana Carević, Ana Baričević

Sažetak

Trend korištenja drvne biomase kao obnovljivog izvora energije utjecao je na povećanje količina proizvedenog pepela drvene biomase (PDB) kao otpada. Zasad se 70 % PDB-a odlaže, 20 % se koristi u poljoprivredi, dok se 10 % koristi za razne primjene. Cilj je ovog rada provesti opsežnu analizu sadašnjeg stanja proizvodnje PDB-a u Hrvatskoj i u Europi. Prikazane su vrste i svojstva PDB-a u odnosu na vrstu drvne biomase te parametri relevantni za korištenje PDB-a u betonskoj industriji.

Ključne riječi
pepeo drvene biomase, pepeo s dna peći, leteći pepeo, kemijski sastav, zamjenski cementni materijal, mineralni dodatak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milovanović, B., Štirmer, N., Carević, I., Baričević, A. .: Pepeo drvne biomase kao sirovina u betonskoj industriji, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 6, pp. 504-514, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2546.2018

ILI:

Milovanović, B., Štirmer, N., Carević, I., Baričević, A. . (2019). Pepeo drvne biomase kao sirovina u betonskoj industriji, GRAĐEVINAR, 71 (6), 504-514, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2546.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Bojan Milovanovic WEB
Bojan Milovanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Nina Stirmer
Nina Štirmer
University of Zagreb Faculty of Civil Engineering
Ivana Carevic WEB
Ivana Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
BARIČEVIĆ WEB
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet, Zavod za materijale