Arhiva

UDK: 69.008.001.3:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 992

Pristupi voditeljima građevinskih projekata

Mladen Radujković, Mladen Vukomanović, Stjepan Bezak

Sažetak

U radu je objašnjena uloga voditelja projekta u građevinarstvu. Analizirane su najznačajnije svjetske udruge za upravljanje projektima. Komparativna analiza hrvatske i svjetske prakse pokazala je različitosti u trendovima i načinu upravljanja građevinskim projektima. Iako su se u Republici Hrvatskoj dogoditi pozitivni pomaci pri definiranju zakonskih uvjeta za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, potrebno je njihovo daljnje usklađivanje sa svjetskom praksom.

Ključne riječi
hrvatska praksa, svjetska praksa, komparativna analiza, građevinski projekt, usklađivanje, upravljanje projektom, voditelj projekta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radujković, M., Vukomanović, M., Bezak, S.: Pristupi voditeljima građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 7

ILI:

Radujković, M., Vukomanović, M., Bezak, S. (2010). Pristupi voditeljima građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 62 (7)
Autori:
Radujković Mladen
Mladen Radujković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vukomanovic web
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet