Arhiva

UDK: 624.4.014.24:621.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 63

Ojačanje zakovanih željezničkih čeličnih mostova

Branko Zaklan

Sažetak

Istaknuta je činjenica da su mnogi željeznički čelični mostovi davno izvedeni, posebno oni kod kojih su spojna sredstva zakovice. Te je mostove potrebno ojačavati zbog povećanog opterećenja i većih dinamičkih utjecaja. Prikazano je neadekvatno projektno rješenje i analizirane nepovoljne posljedice njegove primjene. Opisano je i prikladnije rješenje, primijenjeno pri ojačanju jednog mosta. Kritički se ocjenjuju oba opisana projekta i sugerira se jedno od poboljšanih rješenja.

Ključne riječi
uvjeti prometa, projektno rješenje, željeznica, čelični most, zakovica, ojačanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zaklan, B.: Ojačanje zakovanih željezničkih čeličnih mostova, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 12

ILI:

Zaklan, B. (2001). Ojačanje zakovanih željezničkih čeličnih mostova, GRAĐEVINAR, 53 (12)
Autori:

Branko Zaklan
HŽ-Infrastruktura