Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Indirektna zelena fasada kao mjera za sprečavanje pregrijavanja

Valentina Lesjak, Luka Pajek, Mitja Košir

Sažetak

U radu je prikazana simulacija i eksperimentalno istraživanje utjecaja indirektne zelene fasade (IZF) na toplinsko ponašanje zgrade. Istraživanje je provedeno na lokaciji Punat na otoku Krku u Hrvatskoj tijekom ljeta 2018. godine. Primjenom IZF-a utjecaj sunčevog zračenja smanjen je do 505 W/m2, a temperature na vanjskoj površini fasade smanjene su do 13,5 K. Eksperimentalni su rezultati korišteni za simuliranje toplinske ugodnosti u unutrašnjosti zgrade primjenom jednostavnog modela. Kada je IZF postavljen preko čitavog zida izloženog suncu, prosječno smanjenje operativne temperature iznosilo je do 6 K za novu zgradu, tj. do 5 K za tradicionalnu kamenu kuću.

Ključne riječi
vertikalni vrtni sustavi, indirektna zelena fasada, Sunčevo zračenje, površinska temperatura fasade, operativna temperatura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lesjak, V., Pajek, L., Košir, M.: Indirektna zelena fasada kao mjera za sprečavanje pregrijavanja, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 7, pp. 569-583, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2797.2019

ILI:

Lesjak, V., Pajek, L., Košir, M. (2020). Indirektna zelena fasada kao mjera za sprečavanje pregrijavanja, GRAĐEVINAR, 72 (7), 569-583, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2797.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Valentina Lesjak WEB
Valentina Lesjak
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Fakultet građevinarstva i geodezije
Katedra za zgradarstvo i građevinske konstrukcije
Luka Pajek
Luka Pajek
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Fakultet građevinarstva i geodezije
Katedra za zgradarstvo i građevinske konstrukcije
Mitja Kosir
Mitja Košir
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Fakultet građevinarstva i geodezije
Katedra za zgradarstvo i građevinske konstrukcije