Arhiva

UDK: 624.13.1.54.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 3024

Prilog analizi primjene dilatometra Marchetti


Sažetak

U radu se opisuje princip ispitivanja dilatometrom Marchetti i interpretacije nekih parametara tla na temelju rezultata pokusa. Ispituje se utjecaj pogrešne prognoze pornog tlaka in situ u0 (NPV) na vrijednost interpretiranih parametara tla: tipa tla, nedrenirane čvrstoće i modula stišljivosti. Ustanovljeno je da je pogreška u interpretaciji navedenih parametara zbog krive procjene u0 zanemariva za preliminarne geotehničke analize. Istaknuta je opravdanost uporabe ovoga pokusa.

Ključne riječi
dilatometar Marchetti, porni tlak, ispitivanje, interpretacija, parametri tla, geotehnički zahvat

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Prilog analizi primjene dilatometra Marchetti, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 1

ILI:

(2000). Prilog analizi primjene dilatometra Marchetti, GRAĐEVINAR, 52 (1)
Autori: