Arhiva

UDK: 624.041.0017
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 867

Manjkavosti proračunskih modela inžinjerskih konstrukcija

Josip Dvornik, Damir Lazarević

Sažetak

Razmotreni su osnovni tipovi pogrešaka koje prate proračun konstrukcija. Upozorilo se I na one pogreške koje bi se znanjem I iskustvom mogle izbjegnuti. Posebno je upozoreno na pogreške koje nastaju pri tvorbi numeričkih modela jer se u tome dijelu kompjutorskih proračuna u praksi najviše griješi. Naglašene su I neizbježne pogreške, posebno one koje nastaju pri rješavanju velikih sustava jednadžbi. Pokušalo se I odgovoriti na pitanja kolika je pouzdanost rezultata naših proračuna.

Ključne riječi
broj uvjetovanosti, inženjerske konstrukcije, modeliranje, kompjutorski proračun, numerički model, pouzdanost rezultata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dvornik, J., Lazarević, D.: Manjkavosti proračunskih modela inžinjerskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 4

ILI:

Dvornik, J., Lazarević, D. (2005). Manjkavosti proračunskih modela inžinjerskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 57 (4)
Autori:
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Damir WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet