Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pojačanje ziđa na posmik pomoću FRP-a ili TRM-a

Tomislav Kišiček, Mislav Stepinac, Tvrtko Renić, Ivan Hafner, Luka Lulić

Sažetak

U novije vrijeme uz tradicionalne metode pojačanja ziđa na posmik, koriste se i noviji materijali i sustavi kao što su polimeri armirani vlaknima (FRP) i tekstilom armirani mortovi (TRM). Potres koji se dogodio u Zagrebu i okolici 22. ožujka 2020. pokazao je osjetljivost nearmiranih zidanih zgrada na horizontalna djelovanja, potrebu za sanacijom oštećenja na nosivom i nenosivom ziđu i pojačanjem ziđa na posmik. Postojeći propisi ne pokrivaju proračune pojačanja s takvim sustavima. U radu su prikazani suvremeni postupci pojačanja ziđa FRP-om ili TRM-om, znanstvena istraživanja iz tog područja, prednosti i nedostaci te proračun takvih pojačanja.

Ključne riječi
potres, ziđe, posmik, FRP, TRM, postojeće konstrukcije, proračun

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Stepinac, M., Renić, T., Hafner, I., Lulić, L.: Pojačanje ziđa na posmik pomoću FRP-a ili TRM-a , GRAĐEVINAR, 72 (2020) 10, pp. 937-953, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2983.2020

ILI:

Kišiček, T., Stepinac, M., Renić, T., Hafner, I., Lulić, L. (2020). Pojačanje ziđa na posmik pomoću FRP-a ili TRM-a , GRAĐEVINAR, 72 (10), 937-953, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2983.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Mislav Stepinac WEB
Mislav Stepinac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Renic WEB
Tvrtko Renić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Hafner WEB
Ivan Hafner
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Lulic WEB
Luka Lulić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet