Arhiva

UDK: 624.137.001.3.:666.97
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 3402

Zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara

Ljupko Perić

Sažetak

Opisane su i uspoređene prednosti i nedostaci klasičnih tipova zaštite građevnih jama. Detaljnije je prikazana zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara. Navedeni su bitni koraci potrebni za provođenje dokaza unutarnje i vanjske stabilnosti ove vrste geotehničkih građevina. Usporednim proračunom naprezanja i deformacija dokazano je da mjerodavna klizna ploha čitavoga nosivog sklopa leži izvan monolita formiranoga na načelu armiranog tla (terain-armé).

Ključne riječi
geotehnička građevina, građevna jama, zid, mlazni beton, štapna sidra, stabilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Perić, L.: Zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 1

ILI:

Perić, L. (2008). Zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara, GRAĐEVINAR, 60 (1)
Autori:

Ljupko Perić
MWV Bauingenieure AG, Švicarska