Arhiva

UDK: 624.91.001.2:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1281

Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru

Damir Lazarević, Milutin Anđelić, Mario Uroš

Sažetak

U radu je opisano ponašanje statičkog sustava dvorane i numerički postupci primijenjeni u proračunu konstrukcije. Detaljnije su objašnjeni problemi prouzročeni oblikovanjem kupole, s osvrtom na nužne zahvate potrebne za njihovo uklanjanje. Ukratko su opisani algoritmi upotrijebljeni za dokaz nosivosti, s nešto detaljnijim pristupom proračunu stabilnosti. Upozoreno je i na neke teškoće nastale pri proračunu građevine koje, ponajprije zbog premalo pokusa, još nisu riješene.

Ključne riječi
dvorana „Krešimir Ćosić“, kupola, metoda duljine luka, poslijekritično ponašanje, osjetljivost prema

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Anđelić, M., Uroš, M.: Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Lazarević, D., Anđelić, M., Uroš, M. (2010). Oblikovanje i proračun kupole dvorane „Krešimir Ćosić“ u Zadru , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
Damir WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Milutin Anđelić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Uros Mario
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet