Arhiva

UDK: 624.016:624.011.1+624.012.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 801

Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton

Silva Lozančić, Stjepan Takač, Mirjana Bošnjak Klečina

Sažetak

U radu se opisuje iznalaženje analitičkog modela vremenske popustljivosti spoja spregnute konstrukcije drvo - beton opterećene konstantnom silom, odnosno reološkog modula klizanja spajala. Analitički model je temeljen na rezultatima eksperimentalnih istraživanja reološkog ponašanja kompozita drvo - beton spregnutog moždanicima naročite vrste, tj. ponašanje pri dugotrajnom konstantnom opterećenju. Rezultati su opisani analitičkim modelom primjenom programskog paketa Mathematica.

Ključne riječi
analitički model, vremenska popustljivost, moždanici, modul klizanja, spregnuta konstrukcija, drvo - beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lozančić, S., Takač, S., Klečina, M. B.: Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 7

ILI:

Lozančić, S., Takač, S., Klečina, M. B. (2011). Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton, GRAĐEVINAR, 63 (7)
Autori:

Silva Lozančić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Stjepan Takač
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Mirjana Bošnjak Klečina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet