Arhiva

UDK: 69.008:658.562
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 915

Upravljanje kvalitetom u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju

Zlata Dolaček-Alduk, Dunja Mikulić, Mladen Radujković

Sažetak

Opisuje se sustav upravljanja kvalitetom u projektno usmjerenim građevinskim poduzećima. Istaknuta je potreba definiranja procesa gradnje i orijentacija na ostale sudionike u gradnji. Sudionici su prikazani u tri uloge: kao dobavljači, izvršitelji i korisnici. Daje se pregled dokumentacije sustava kvalitete poduzeća i projekta u kojem je poduzeće sudionik u gradnji. Sustav kvalitete projekta predstavljen je planom kvalitete kao posebnim postupkom sustava kvalitete poduzeća.

Ključne riječi
plan kvalitete, koncept trostruke uloge, sustav kvalitete poduzeća, sustav kvalitete projekta, procesni pristup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dolaček-Alduk, Z., Mikulić, D., Radujković, M.: Upravljanje kvalitetom u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 3

ILI:

Dolaček-Alduk, Z., Mikulić, D., Radujković, M. (2007). Upravljanje kvalitetom u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju, GRAĐEVINAR, 59 (3)
Autori:
Dolacek WEB
Zlata Dolaček-Alduk
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Radujković Mladen
Mladen Radujković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet