Arhiva

UDK: 69.001.3.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 840

Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja

Diana Car-Pušić, Mladen Radujković

Sažetak

Analizira se razvoj modela za brzu procjenu vremena građenja, te istražuje mogućnost razvoja i primjene izvornog modela pogodnog za primjenu u Hrvatskoj. Prikazane su glavne karakteristike najznačajnijih modela, te njihova usporedna analiza s ocjenom praktične uporabljivosti. Opisani su rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj tijekom 2003/05., kojima su predloženi izrazi za proračune održivog roka građenja za nekoliko skupina građevina. Dan je primjer iz visokogradnje.

Ključne riječi
modeli, usporedna analiza, praktična uporabljivost, održivo vrijeme građenja, cijena građenja, brza procjena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Car-Pušić, D., Radujković, M.: Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 7

ILI:

Car-Pušić, D., Radujković, M. (2006). Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja, GRAĐEVINAR, 58 (7)
Autori:
Diana Car Pusic WEB
Diana Car-Pušić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Radujković Mladen
Mladen Radujković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet