Arhiva

UDK: 69.003/008:624.136
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1009

Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima

Tamara Marić, Mladen Radujković, Anita Cerić

Sažetak

U radu su prikazane upravljačke tehnike ujedinjenjem triju osnovnih pokazatelja svakog građevinskog projekta - troškova, vremena i kvalitete. Prikupljene su 4 baze podataka (vodovod, kanalizacija, odvodnja i nasipi) [1, 2], a upravljanje projektima objašnjeno je na primjeru projekata za zaštitne nasipe. Matematički model je izrađen na temelju povijesne baze podataka kako bi se izračunala zavisna varijabla postotka premašenja ugovorenih iznosa troškovno značajnih aktivnosti.

Ključne riječi
trošak, vrijeme, kvaliteta, matematički model, građevinski projekt, upravljanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marić, T., Radujković, M., Cerić, A.: Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 6

ILI:

Marić, T., Radujković, M., Cerić, A. (2007). Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 59 (6)
Autori:

Tamara Marić
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Radujković Mladen
Mladen Radujković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet