Arhiva

UDK: 624.21.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 81

Integralni mostovi

Krešimir Šavor

Sažetak

Uvodno se objašnjava što su prema inozemnoj literaturi, integralni mostovi s obzirom na to da se u nas taj naziv dosada veoma rijetko upotrebljavao iako su izvođeni mostovi kao monolitne građevine bez spojnica i ležajnih konstrukcija. Opisuju se konstrukcijski i statički sustavi takvih mostova te navode njihova pozitivna i negativna svojstva. Prikazana su iskustva iz SAD-a i Njemačke. Detaljnije su opisane osnove za projektiranje i proračun takvih mostova te prijelaz s ceste na most.

Ključne riječi
projektiranje, ležajevi, integralni most, proračun svojstava, spojnice, prijelaz most-prometnica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, K.: Integralni mostovi, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 9

ILI:

Šavor, K. (2003). Integralni mostovi, GRAĐEVINAR, 55 (9)
Autori:

Krešimir Šavor