Arhiva

UDK: 624.055:621.316.933
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 918

Zaštita na gradilištima od udara električne struje

Egon Mileusnić

Sažetak

Opisuju se načini zaštite od električne struje koje treba provoditi na gradilištima (mjestima izvedbe građevinskih radova) i rušilištima (mjestima rušenja postojećih građevina). Prikazane su privremene električne instalacije i način njihovog napajanja, a također i vanjski utjecaji na instalacije. Posebno su opisani i načini zaštite od električnog udara pri uobičajenom radu i pri kvarovima. Radi boljeg snalaženja čitatelja dani su najčešće rabljeni pojmovi sa definicijama.

Ključne riječi
električna struja, udar električne struje, električne instalacije, zaštita, gradilište, pregledi, rušilište

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mileusnić, E.: Zaštita na gradilištima od udara električne struje, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 11

ILI:

Mileusnić, E. (2006). Zaštita na gradilištima od udara električne struje, GRAĐEVINAR, 58 (11)
Autori:

Egon Mileusnić