Arhiva

UDK: 551.577.001.4:626.01
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje sintetičkih nizova podataka mjesečnih količina oborina

Igor Ružić, Josip Rubinić, Nevenka Ožanić

Sažetak

Razrađen je novi pristup modeliranju (empirijsko-stohastički) sintetičkih nizova podataka o mjesečnim količinama oborina. Za analizu i verifikaciju modela rabljeni su podaci s više različitih oborinskih postaja. Dobiveni rezultati uspoređeni su s originalnim, promotrenim vremenskim serijama uz pomoć niza parametarskih testova osjetljivih na pojedine značajke distribucije registriranih i generiranih podataka. Rezultati su pokazali prihvatljivost predloženog modelskog pristupa.

Ključne riječi
mjesečne količine oborina, empirijsko-stohastički model, vremenske serije, registrirani podaci, generirani podaci, sintetički nizovi podataka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ružić, I., Rubinić, J., Ožanić, N.: Modeliranje sintetičkih nizova podataka mjesečnih količina oborina, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 8

ILI:

Ružić, I., Rubinić, J., Ožanić, N. (2007). Modeliranje sintetičkih nizova podataka mjesečnih količina oborina, GRAĐEVINAR, 59 (8)
Autori:
IgorRuzic WEB
Igor Ružić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Josip Rubinić
Hrvatske vode, VGI “Raša – Boljunčica”, Labin
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet