Arhiva

UDK: 624.073.001.4:624.042

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja ploča različitih rubnih uvjeta

Branislav Ćorić, Olga Mijušković

Sažetak

U radu je predstavljen analitički postupak za određivanje kritičnog opterećenja pravokutnih ploča različitih rubnih uvjeta pod djelovanjem proizvoljnog vanjskog opterećenja. Postupak određivanja kritičnog opterećenja temeljen je na Ritz-ovoj energijskoj metodi. S obzirom na složenost matematičkog modela, analiziran je slučaj lokalno raspodijeljenog tlačnog naprezanja. Na primjerima ploča različitih rubnih uvjeta, dokazana je primjenljivost i visoka točnost prikazane metode usporedbom koeficijenata izbočenja s rezultatima proračuna.

Ključne riječi
elastična stabilnost ploča, točna funkcija naprezanja, mješoviti rubni uvjeti, lokalno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćorić, B., Mijušković, O.: Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja ploča različitih rubnih uvjeta, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.644.2011

ILI:

Ćorić, B., Mijušković, O. (2012). Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja ploča različitih rubnih uvjeta, GRAĐEVINAR, 64 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.644.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Coric Branislav
Branislav Ćorić
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet
+Olga Mijuskovic
Olga Mijušković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet u Podgorici