Arhiva

UDK: 69.008:347.74
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 4681

Ugovor o građenju kao temelj pravnog posla

Vlado Belaj, Davor Rajčić

Sažetak

Prikazuje se ugovor o građenju, temeljni pravni posao koji se sklapa između izvođača i investitora. Ugovor je dvostrano obvezan, formalan, naplatan i imenovan. Pobliže se obrađuju pravni izvori ugovora o građenju, njegovi bitni sastojci, cijena radova, nadzor, odstupanju od projekta i nepredviđeni radovi, odgovornost za nedostatke i posebni uglavci. U članku se prikazuje odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, a koje se odnose na ugovor o građenju.

Ključne riječi
pravni posao, izvođač, investitor, cijena radova, građenje, nadzor, ugovor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Belaj, V., Rajčić, D.: Ugovor o građenju kao temelj pravnog posla, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 7

ILI:

Belaj, V., Rajčić, D. (2008). Ugovor o građenju kao temelj pravnog posla, GRAĐEVINAR, 60 (7)
Autori:

Vlado Belaj
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Pravni fakultet

Davor Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet