Arhiva

UDK: 625.42.002:711.55
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 5343

Željeznički tuneli na liniji EOLE E u Parizu

Davorin Kolić, Alain Balan, Andre Bordas, Olivier Bouygues, Vittorio Guglielmetti

Sažetak

EOLE je kratica od “Est-Ouest Liaison Express” (Ekspresna veza istok-zapad), a njena je izgradnja jedan od najvećih podzemnih graditeljskih projekata poduzetih u Parizu u posljednjim desetljećima. U radu su opisane osnovne karakteristike prometne linije, a detaljnije je prikazan projekt dvaju tunela kroz koje prolazi trasa. Posebno su istaknuti složeni geološki uvjeti sa tri glavna geološka sloja na trasi tunela i prikazane su provedene numeričke analize te načini izvedbe.

Ključne riječi
prometna linija, tunel, geološki uvjeti, projektiranje, EOLE (Ekspresna veza istok-zapad), izvedba, Pariz

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kolić, D., Balan, A., Bordas, A., Bouygues, O., Guglielmetti, V.: Željeznički tuneli na liniji EOLE E u Parizu, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 7

ILI:

Kolić, D., Balan, A., Bordas, A., Bouygues, O., Guglielmetti, V. (2008). Željeznički tuneli na liniji EOLE E u Parizu, GRAĐEVINAR, 60 (7)
Autori:

Davorin Kolić
D2 Consult Zagreb

Alain Balan
SNCF – Agence Ile de France

Andre Bordas
Desquenne et Giral Construction

Olivier Bouygues
Desquenne et Giral Construction

Vittorio Guglielmetti
Lodigiani/Impregilo